Spacer
MediYoga

Yoga

Medicinsk yoga - MediYoga
MediYoga är en modern yogaform med utgångspunkt från det mest ursprungliga och kraftfulla inom traditionell yoga. Yogaformen har utvecklats i Sverige och strävar efter att skapa hälsa och balans. Den fungerar lika bra i preventivt- som i rehabiliteringssyfte.

MediYoga är en vetenskaplig metod med yoga- och meditationsprogram. Metoden har inom ramen för modern vetenskaplig forskning använts och följts upp sedan 1998 i samverkan med våra mest framstående forskningsinstitutioner (Karolinska Institutet, Karolinska Sjukhuset, Danderyd m.fl.). Läs mer om forskningen genom att klicka här

MediYoga lämpar sig för alla då den även jobbar förebyggande med både kropp, sinne och själ. Det handlar om att återskapa/behålla hälsan på alla plan.

MediYoga jämfört med andra yogaformer:

MediYoga i grupp
60 minuter vid femton tillfällen.

Du behöver inga förkunskaper. Du utövar MediYoga antingen sittande på matta eller stol.
Mjuk och följsam klädsel rekommenderas.
Pris: 1.700kr inkl. moms

CD finns att köpa till för 225kr. Då kan du praktisera hemma.

Individuella träffar privatperson
För dig som vill lära dig grunderna i MediYoga enskilt eller har särskilda behov.
Pris: *) 500kr/tim inkl. moms

*) Timpriset bygger på träffar i I-krafts lokal.

Läs mer om produkter för ditt yogautövande här

Tillbaka till Yoga