Spacer
Logga

Yoga

Individuella träffar privatperson
För dig som vill lära dig grunderna i MediYoga och Yinyoga enskilt eller har särskilda behov. Det kan handla om att kombinera coachsamtal med yoga. Kanske är det något som behöver förändras/förbättras i ditt liv. Du får hjälp att sätta mål, göra en handlingsplan och hjälp med uppföljning om du önskar.

Pris: *) 500kr/tim inkl. moms

*) Timpriset bygger på träffar i I-krafts lokal.

Tillbaka till Yoga