Spacer

Vad hindrar dig – jag hjälper dig

När du når ett MÅL vill du fortsätta
att förverkliga mer och inser
plötsligt att ALLT ÄR MÖJLIGT!

Samtal

Ett samtal kan handla om vad som helst. Det är när du behöver hjälp och stöttning som I-kraft finns för dig. Ibland behövs ett bollplank längs med vägen. Någon som går bredvid, stöttar och pushar på.

Det kan handla om:
att stärka sin självbild, träna mentalt, hantera stress, kosten, kondition och hälsa

Du kanske upplever att något känns fel, men vet inte vad. Ibland tror vi oss veta vad problemet är och gör allt för att bli av med det och ingenting händer. Kanske handlar problemet om något helt annat än det vi tror. Vi kan behöva någon utifrån som hjälper oss att se detta. Någon som ger oss nya perspektiv och infallsvinklar.

Samtalspaket 60+30 minuter
En första träff om 60 minuter. Därefter 30 minuter uppföljande samtal med uppdatering av din personliga handlingsplan.
Pris: 695kr inkl. moms

Pris per timma: 500kr inkl. moms

Förändringsarbete handlar om att bestämma sig och göra aktiva val.

Vi behöver vara grundade och trygga i oss själva. Vi behöver förstå vad och varför vi vill förändra något. Se olika möjligheter, kunna planera och prioritera för att ta tag i och förverkliga våra personliga mål/drömmar/önskningar. Och våga drömma stort! Ofta är det vi själva som är våra största hinder – vi tror oss inte om att kunna, jämför oss orättvist med andra osv. Men…

VILL VI SÅ KAN VI

…fast ibland behöver vi hjälp längs med vägen. Att våga, ha förmågan att ta tag i och förverkliga kräver mod och tillit till sig själv! Jag är gärna med dig på den resan!

Stresshantering handlar om att få ökad insikt om vad stress är, dess konsekvenser och vilka dina stressorer är. Du får verktyg för att själv kunna hantera och minska den negativa stressen. Vi arbetar med områden som: