Spacer

IssanVad hindrar dig – jag hjälper dig

När du når ett MÅL vill du fortsätta
att förverkliga mer och inser
plötsligt att ALLT ÄR MÖJLIGT!

Presentation

Jag är HR-konsult i botten, utbildad Stress- och friskvårdsterapeut, Hälsokonsult och Yogainstruktör.

I-kraft
Med eget företag och personlig erfarenhet vill jag hjälpa andra att vända motgång till medgång.
Få människor och företag att se möjligheter och förverkliga mer.

Företagsekonomi och att satsa pengar på sin personal går mycket väl ihop. Personalens välbefinnande och attityd gör stor skillnad i effektivitet och ansvarstagande på arbetsplatsen.

Förändring
Med 20 års erfarenhet från ett storföretag har jag fått ta del av livet som chef och anställd. Företagets upp- och nedgångar. Utveckling och avveckling som gav förutsättningar för något nytt där jag fick vara delaktig i människors personliga växande. 

Friskvård
För mig handlar friskvård om att vi med så enkla medel som möjligt, ska kunna leva våra liv så behagligt som möjligt utan överdrifter. Människan vill njuta så mycket det bara går, men vi behöver balansera dessa ”njutningar”. Med bra verktyg och stöttning hittar var och en sitt sätt att balansera kost, fysisk aktivitet och tankar kring sig själv och sin omgivning. Ett liv i harmoni!